Новости предприятия

15.10.2014
Теперь БГУ ЭКОТЭНК можно купить по госпрограмме поддержки агросектора

06.03.2014
Обращение Биоэнергетической ассоциации по Крыму

23.09.2013
Развитие биогазовых технологий в Украине и Германии

28.05.2013
ООО «ЭКОТЭНК» принял участие в выставке «Агро-2013»

18.01.2013
Что препятствует развитию биоэнергетики в Украине?

19.09.2012
Сертификат соответствия на БГУ

31.05.2012
Агробизнес с БГУ «под ключ»

01.12.2011
Получен панент на полезную модель

03.06.2011
Семинар «Проблемы строительства БГУ...»

07.04.2011
3-й Украинский биотопливный форум

07.07.2010
Биореактор восходящего потока

10.12.2009
Есть альтернативный источник энергии!

24.09.2009
Выставка «Энергоэффективность-2009»

29.07.2009
I Международная выставка технологий, техники и семян

02.07.2009
Областной форум «Жнива-2009»

22.06.2009
Участие в форуме «Агро-2009»

БАР’ЄРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Вступ

Позитивні та негативні фактори впливу на розвиток біоенергетики в Україні в 2011-2012 роках

Стимулювання біоенергетики в країнах ЄС

Механізм 1 ЄС: Ринкові і часто навіть «понадринкові», тобто завищені за рахунок додаткових податків, вартості традиційних енергоресурсів (природного газу, нафтопродуктів, вугілля)

Бар’єр 1: Субсидування внутрішніх цін на природний газ для населення та ЖКГ робить біомасу неконкурентоспроможною в цих секторах

Механізм 2 ЄС: Спеціальні підвищені тарифи на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел – так звані «зелені» тарифи

Бар’єр 2: Недієвий механізм стимулювання виробництва електроенергії з біомаси згідно Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№5485-VI від 20.11.2012).

Бар’єр 2.1: Необґрунтовано низький коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії з біогазу.

Бар’єр 2.2: Некоректне визначення терміну «біомаса»

Бар’єр 2.3: Необґрунтовані вимоги щодо частки місцевої складової обладнання, матеріалів та послуг в загальній вартості проектів

Бар’єр 2.4: Термінологічні помилки в описі основних елементів обладнання для об’єктів електроенергетики, що використовують енергію біомаси та біогазу

Бар’єр 2.5: Дискримінаційний підхід до біогазових установок, що введені в експлуатацію до 01.04.2013.

Бар’єр 2.6: Відсутність «зеленого» тарифу для електроенергії, що виробляється з побутових відходів

Механізм 3 ЄС: Субсидування (компенсація) кінцевому споживачу від 20 до 40% загальної вартості покупки енергозберігаючого обладнання і устаткування для виробництва енергії з ВДЕ

Бар’єр 3: Відсутність субсидій для покупців біоенергетичного обладнання

Механізм 4 ЄС: Діючі державні програми з достатньо амбіційними цілями з розвитку ВДЕ

Бар’єр 4.1: Відсутність діючої державної програми з розвитку біоенергетики

Бар’єр 4.2: Можливості сектору біоенергетики майже проігноровані при розробці проекту оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.

Бар’єр 5: Нерозвиненість ринку біомаси як палива

Бар’єр 6: Завищені екологічні вимоги до котлів, що працюють на біомасі

Бар’єр 7: Складність застосування податкових пільг на імпорт біоенергетичного обладнання

Висновки

Аналітична записка БАУ №2